CZ- 74221 Kopøivnice, Nutzfahrzeuge Tatra half

Kontakt tatra@tatra.cz

http://speditionsbuch-info.de/2914

Kontakt per e-Mail

Kontakt-Formular

Abbrechen

Plnìpohonná vozidla s konfigurací podvozku 4x4, 6x6, 8x8 (na pøání i vyšší poèet náprav), s výkyvnými nezávisle zavìšenými a nezávisle odpruženými polonápravami koncepce TATRA zajišujícími vysoký útlum vibrací, vyšší pøepravní rychlost v terénu a na špatných vozovkách, s možností samostatného uzavøení osových diferenciálù i mezinápravového diferenciálu k zajištìní vysoké prùchodivosti v tìžkém terénu, s maximálnì chránìným hnacím traktem vùèi vnìjšímu prostøedí, s vysokou tuhostí prostorové nosné struktury vozidla, projevující se zejména mnohonásobnì nižším podélným zkroucením vozidla TATRA oproti vozidlùm klasické koncepce, což výraznì snižuje krutové, ale i ohybové namáhání nástavby a umožòuje její jednoduché uložení na rám. Koncepce TATRA má jednoduché zachycení reakcí od závìsu pro pøívìs (tažné síly) a od radlice pluhu (tlaèné síly).

Geschrieben am : 04/10/2015, # , Bearbeiten

Es ist nicht erlaubt diesen Benutzer aus kommerziellen Interessen zu kontaktieren.

← A- 5301 Eugendorf, Kässbohrer baute 1. motorgetrieb. FahrzeugtransporterD- 08606 Oelsnitz, Richter Nutzfahrzeuge STAS - Vertragshändler →